De omgeving, Midwolderplas

 

terug

Aan de zuid-oost kant van het natuurgebied is een natuurplas ingericht nadat er zand is afgegraven voor de A-7. Om verruiging van de vegetatie aan de oostkant van de plas te vermijden, heeft men de rijke teelaarde afgegraven en is hierdoor de arme zandlaag eronder boven komen liggen. Er is nu een heel andere vegetatie ontstaan, zoals Wilg, Berk en verschillende mossen. Bijzondere planten zijn het duizendguldenkruid en moeraswolfsklauw.

Verder broedt hier de ijsvogel, rietgors, rietzanger, meerkoet en fuut. Er is ook al een aantal jaren een roerdomp waargenomen maar we weten niet zeker of deze schuwe vogel hier nestelt.
In de wintermaanden wordt de plas bezocht door veel soorten watervogels als aalschover, dodaars, grote zaagbek en verschillende soorten ganzen. Het is een oase van rust.