De omgeving

 

terug

In 1980 is er aan de westkant van het bos landbouwgrond braak gelegd. Deze grond had door het gebruik van meststoffen een rijke bovenlaag, waardoor brandnetel, zuring en andere planten van de voedselrijke bodem welig groeiden. Doordat tevens ook de waterhuishouding veranderde (de bodem werd veel natter) werd de bodem zuur en kon de pitrus zijn gang gaan. Dit heeft jaren geduurd. De laatste paar jaar heeft de begrazing vat gekregen op het gebied en is het een mooie weide geworden.